Utorak,
04. avgust 2015.

DNEVNIK

Vlada FBiH usvojila reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu da li će građani opet ispaštati?

Vlada FBiH dala suglasnost na 11. verziju reformske agende. Ovim dokumentom vlasti na svim razinama su se obvezale da će sve reforme provesti u naredne tri godine. Tekst reformske agende do danas nije bio poznat građanima. Agenda obuhvata šest oblasti - javne financije, poslovni ambijent, tržište rada, socijalnu sferu i mirovine, vladavinu prava, te reformu javne uprave. Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske reforme, a njeno provođenje će početi bez odlaganja.

DNEVNIK

Denis Zvizdić - možemo ostvariti cilj da 2017. BiH bude kandidat za EU

Denis Zvizdić nakon tri mjeseca rada Vijeća ministara, zadovoljan urađenim poslom, a posebno zadovoljstvo iskazao je međusobnom suradnjom ministara, gdje je izražena politička volja za dogovorom i kompromisom što osigurava skladan rad ovog Vijeća.

DNEVNIK

Izmjene i dopune Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava u BiH su neophodne

Novi zakon osiguraće veći stepen neovisnosti ove institucije i unaprijediti njenu efektivnost kada je u pitanju zaštita i promoviranje ljudskih prava.

Facebook