Ponedjeljak,
23. juli 2018.
Face to Face

FACE TO FACE

General Muslimović: Radončić i Cerić, jesu li Šćepo i Vezir? Fahro je smrću prijetio Harisu.Mafija želi vlast. Ja sam bio legalan KOS-ovac. Cerić petlja, smutljivac je i nije musliman.