Srijeda,
24. april 2019.
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Sunny kitchen (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:00
Imam ideju (r)
13:00 - 13:05
Vremenska prognoza
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:55
Skrivena kamera
15:55 - 16:10
TELETRGOVINA
16:10 - 17:40
Nakit TV
17:40 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Vjestnik
19:15 - 19:20
Vremenska prognoza
19:20 - 19:25
Stanje na putevima
19:25 - 20:00
Silvana
20:00 - 21:00
Silvana
21:00 - 21:45
The Ellen show
21:45 - 23:00
Maximus Olympicus
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Face iz arhiva
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:45
Vjestnik (r)
02:45 - 03:30
Maximus Olympicus (r)
03:30 - 05:00
Face iz arhiva (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Silvana (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:00
Imam ideju (r)
13:00 - 13:05
Vremenska prognoza
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:55
Skrivena kamera
15:55 - 16:10
TELETRGOVINA
16:10 - 17:40
Nakit TV
17:40 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Vjestnik
19:15 - 19:20
Vremenska prognoza
19:20 - 19:25
Stanje na putevima
19:25 - 20:00
Silvana
20:00 - 21:00
Silvana
21:00 - 21:45
The Ellen show
21:45 - 23:00
Maximus Olympicus
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 01:30
Face iz arhiva
01:30 - 02:15
Bandolera (r)
02:15 - 02:45
Vjestnik (r)
02:45 - 03:30
Maximus Olympicus (r)
03:30 - 05:00
Face iz arhiva (r)
05:00 - 06:30
Muzički program
06:30 - 07:30
Skrivena kamera
07:30 - 08:50
Muzički program
08:50 - 09:00
Tomica i prijatelji
09:00 - 09:30
Vjestnik (r)
09:30 - 10:00
VOA (r)
10:00 - 10:15
TELETRGOVINA
10:15 - 11:00
Silvana (r)
11:00 - 11:15
TELETRGOVINA
11:15 - 12:00
Silvana (r)
12:00 - 12:15
TELETRGOVINA
12:15 - 13:05
Imam ideju (r)
13:05 - 13:10
Stanje na putevima
13:10 - 14:15
Maximus Olympicus (r)
14:15 - 14:30
TELETRGOVINA
14:30 - 15:20
The Ellen show (r)
15:20 - 15:35
TELETRGOVINA
15:35 - 15:45
Skrivena kamera
15:45 - 16:00
TELETRGOVINA
16:00 - 17:30
Nakit TV
17:30 - 18:45
Imam ideju
18:45 - 19:15
Face to face
19:15 - 20:00
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem
20:00 - 21:00
Oko Sarajeva
21:00 - 22:00
Hadžifejs - šta ima? (r)
22:00 - 22:30
Oko Sarajeva
22:30 - 23:00
Skrivena kamera
23:00 - 23:30
VOA
23:30 - 00:30
Bandolera (r)
00:30 - 02:00
Muzički program
02:00 - 02:30
Face to face (r)
02:30 - 03:00
Centralni Dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem (r)
03:00 - 04:00
Muzički program
04:00 - 05:30
Skrivena kamera
05:30 - 07:00
Muzički program