Srijeda,
26. juni 2019.
Ellen
21:00 - 22:00

(RED)Akcija Kultura

"(RED)Akcija Kultura" je samo početak onoga što Face TV želi  ponuditi kao alternativni sadržaj u vremenu šunda, reality programa i plasiranja pogrešnih vrijednosti. Želimo afirmirati umjetnike, borce za kulturu, čuvare naše tradicije i pokušati približiti gledaocima proces koji je potreban da nastane umjetničko djelo. 

Potrebno je da društvo shvati da je kultura potreba, a ne privilegija razvijenog društva i da je kao takva odraz svijesti jednog naroda. 

Osim isticanja pozitivnih primjera, želimo i kritizirati one koji su odgovorni za stagniranje na svim kulturnim poljima i ignorantski stav politike prema trenutnoj situaciji u umjetnosti.

Termin emitovanja: svake srijede u 18:45h

13. August 2014.

(RED)Akcija Kultura 13 08 2014

21. Maj 2014.

(RED)Akcija Kultura 21 05 2014

21. Maj 2014.

(RED)Akcija Kultura | PROMO 2014 [HD]